Certifikatets innehavare ska enligt kraven årligen till PEFC Finland lämna ett sammandrag av den externa auditeringens resultat. Sammandraget ställs upp i samarbete mellancertifikatets innehavare och den som utfört den externa auditeringen.

Auditeringssammandrag

Sammandrag för 2018 (på finska)

Sammandrag för 2018 (på finska)

Sammandrag för 2017 (på finska)

Sammandrag för 2016 (på finska)

Sammandrag för 2015 (på finska)

Sammandrag för 2014 (på finska)