Certifikatets innehavare ska enligt kraven årligen till PEFC Finland lämna ett sammandrag av den externa auditeringens resultat. Sammandraget ställs upp i samarbete mellancertifikatets innehavare och den som utfört den externa auditeringen.

Auditeringssammandrag

Sammandrag för 2016

Sammandrag för 2015

Sammandrag för 2014