Kontaktuppgifter

Besöksadress

Cittervägen 7, 00420 Helsingfors

Certifieringsombud – Föräldraledig

Aija Tapio

Certifieringsombud – Föräldraledighetsvikarie

Henna Nummela

henna.nummela(at)kestavametsa.fi

tfn. 044 984 1412

Styrelse

Ordförande

Anu Islander, Skogsindustrin rf

anu.islander(at)forestindustries.fi

tfn. 040 729 3678

Vice ordförande

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

jukka.hujala(at)mtk.fi

tfn. 0400 570 633

Medlem

Kai Merivuori,Sågindustrin rf

kai.merivuori(at)sahateollisuus.com

tfn. 020 779 0961

Medlem

Aleksi Vihonen

aleksi.vihonen(at)arvometsa.fi

tfn. 040 077 0066

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress 003726608209

Operatorns förmedlarkod E204503

Nätfakturaförmedlare OpusCapita Solutions Oy

Pappersfakturor ska sändas till adressen

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

PB 55145

00063 Laskunet