Kontaktuppgifter

Besöksadress

Cittervägen 7, 00420 Helsingfors

Certifieringsombud

Aija Tapio

aija.tapio(at)kestavametsa.fi

tfn. 040 779 5550

Styrelse

Ordförande

Anu Islander, Skogsindustrin rf

anu.islander(at)forestindustries.fi

tfn. 040 729 3678

Vice ordförande

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

jukka.hujala(at)mtk.fi

tfn. 0400 570 633

Medlem

Jussi Joensuu,Sågindustrin rf

jussi.joensuu(at)koskitukki.fi

tfn. 0400 301 133

Medlem

Aleksi Vihonen

aleksi.vihonen(at)arvometsa.fi

tfn. 040 077 0066

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress 003726608209

Operatorns förmedlarkod 003710948874

Nätfakturaförmedlare OpusCapita Group Oy

Pappersfakturor ska sändas till adressen

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

PB 55145

00063 Laskunet