Monthly Archives: tammikuu 2019

Föreningen för Hållbart Skogsbruk ändrar sin områdesindelning

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf har beslutat ändra på sin områdesindelning för PEFC-gruppcertifieringen. Framdeles ansöker man om certifikat på tre områden. De nuvarande certifikaten är i kraft på fem områden, tills de nya certifikaten beviljas för de nya områdena. Det västra området omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Österbotten, Åland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta, Södra […]