Monthly Archives: marraskuu 2017

Behov av ökad plantskogsskötsel på det södra området

  Under höstens fältrevision granskades tiotals företag, entreprenörer och skogsobjekt på det södra PEFC-området. I samband med de externa granskningarna framkom brister i sättet att genomföra skogscertifieringen (PEFC FI 1001: 2014). På området uppdagades entreprenörer som inte förbundit sig att följa certifieringens krav. Företag och entreprenörer måste förbinda sig till PEFC-certifieringen, då de arbetar i […]