Monthly Archives: toukokuu 2017

Tre nya certifikat beviljade

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat nya certifikat för det södra, det västra och det norra PEFC-gruppcertifieringsområdet. I samband med de nya certifikaten ändrades också certifikatsnumren. De nya numren är: Södra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9527-02 Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9529-02 Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9530-02 Alla PEFC-gruppcertifieringsområden har fått certifikat enligt de nya PEFC FI 2014 kriterierna. Certifikaten påvisar att den skogliga […]