Monthly Archives: huhtikuu 2017

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs god praxis

I PEFC-skogscertifieringen krävs att man vid anskaffning av skogsarbetstjänster följer god praxis (PEFC FI 1002:2014, kriterium 24). God anskaffningspraxis är betalning av skatter, socialskydds- och arbetspensionsavgifter, följandet av arbets- och sociallagstiftning, kollektivavtal samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft. Beställaren skall utreda Beställaren bör ha dokument som visar att utredningar har gjorts i enlighet med beställaransvarslagen. […]