Monthly Archives: maaliskuu 2017

Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras

Genom PEFC-skogscertifieringen tryggas kända livsmiljöer för hotade arter vid skogsbruksåtgärder (kriterium 12). Skogs- och miljöbranschens aktörer har tillsammans kommit överens om en verksamhetsmodell som beaktar hotade arter. Verksamhetsmodellens mål År 2010 utarbetades en verksamhetsmodell inriktad för skogsfackmän och studeranden inom projektet Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa som gäller bevarandet av hotade arter vid skogsbruksåtgärder. För verkställandet […]