Monthly Archives: helmikuu 2017

PEFC kräver ett tryggt och högklassigt arbete

Ett centralt element i PEFC-certifieringen är att säkerställa arbetstagarnas förutsättningar att utföra ett tryggt och högklassigt arbete. Dessa faktorer omnämns i vår lagstiftning och i PEFC-certifieringens kriterium 22. I samband med revisionen av den regionala PEFC-gruppcertifieringen 2016 framkom brister inom alla fem geografiska områden gällande detta kriterium. Anmärkningarna gällde bl.a. brister i kunskapen angående första […]