Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf (FHS) innehar de regionala PEFC-gruppcertifikaten i Finland. FHS främjar hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk i Finland samt utvecklar användningen av skogscertifiering.

NYCKELTAL FÖR DEN REGIONALA PEFC-GRUPPCERTIFIERINGEN

Från planta till anställd – Tillsammans för det goda från skogar

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen är skogsägarnas, företagarnas och företagens gemensamma kostnadseffektiva sätt att bedriva hållbart skogsbruk.

Utomstående certifieringsföretag utvärderar årligen om de som har förbundit sig vid den regionala PEFC-certifieringen har följt de ställda kraven. Skogsbrukets verksamhet utvärderas på alla PEFC-gruppcertifieringsområden såväl i fält som från kontoret.

Du är med och bedriver hållbart skogsbruk genom att delta i den regionala PEFC-gruppcertifieringen.